HOME APLICATII ACTUALIZARI FORUM TROFEUL CEAHLAU
Contabilitate generala Gestiune Personal Mijloace Fixe
 • Inregistrarea documentelor primare sub forma de note contabile
 • Plan contabil editabil
 • Fişe de cont
 • Urmarire clienţi
 • Furnizori
 • Situatii incasări pentru facturile de export
 • Jurnale contabile
 • Jurnale TVA
 • Balanţa analitică/sintetică cu solduri iniţiale/rulaje precedente
 • Cont de profit şi pierdere, situaţia patrimoniului
 • Posibilitaţi de export date în DBF

 

 • Inventare iniţiale
 • Note de recepţie
 • Bonuri de intrare în magazie
 • Note de recepţie în magazin
 • Bonuri de consum
 • Avize de expediere
 • Facturi
 • Note de transfer intre magazii
 • Note de transfer depozit/magazin
 • Balanta stocuri
 • Intrari în magazie
 • Iesiri din magazie
 • Fişe de articol
 • Posibilitaţi de export date în DBF, Excel, HTML
 • Transfer de date în contabilitate generală
 • State de plată
 • Calculul concediilor medicale
 • Centralizătoare
 • Recapitulaţie
 • Borderouri reţineri
 • Declaraţii CAS
 • Somaj
 • Situaţia persoanelor asigurate de sanătate
 • Fise fiscale
 • Transmitere sume platite în conturi de card
 • Urmarire istoric personal
 • Posibilitaţi de export date în DBF, Excel, HTML
 • Posibilitaţi de preluare a datelor din programul de urmarire a prezenţei

 

 • Evidenţa istoric mijloace fixe
 • Calcul amortizari în regim liniar/degresiv/accelerat
 • Reevaluare automată
 • Posibilitaţi de export date în DBF, Excel, HTML